فیلم مستند عباس کربلایی

فیلم مستند عباس کربلایی
  • 1398-09-04
  • .
در این فیلم عباس کربلایی یکی از برترین کار آفرین های استان مرکزی مجموعه فعالیت هایی که در قالب خیریه و سرمایه گذاری در شهرستان محلات و شهر نیم ور انجام داده است را بازگو می کند.