فرم پیش ثبت نام

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات/ نیمور

مشخصات شرکت کنندگان

نام شرکت:

 فارسی

لاتین

 نشانی

شناسه ملی: 

 کداقتصادی:                                          

کد پستی:

 دورنگار:

 تلفن:

شماره ثبت:

تلفن همراه:

پیش شماره:

پست الکترونیک:

ایمیل:

سایت:

نوع فعالیت:

نام مدیر عامل شرکت:                                                                                    

تلفن:                                                                                 

 نام نماینده شرکت:

تلفن:                                                                           

ضمن مد نظر قرار دادن کلیه مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه و رعایت دستورالعمل های مجری نمایشگاه، بدینوسیله درخواست  مشارکت در نمایشگاه به شرح زیر ارائه می شود:

 

مقررات عمومی ثبت نام

احترامأ ضمن تأیید دستورالعمل اجرایی امور حفاظتی و امنیتی  بدینوسیله تعهد می گردد نسبت به رعایت دقیق موارد ذکر شده در طول مدت برگزاری نمایشگاه اقدام نمایم، بدیهی است در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات توسط این شرکت، شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ محلات/ نیم ور مختار خواهند بود طبق مقررات نسبت به اجرای ضوابط مربوطه اقدام نماید.

غرفه داران در طول زمان برگزاری نمایشگاه ملزم به رعایت موازین و شئونات اسلامی و همکاری با مأمورین ذیربط مستقر در نمایشگاه می باشند.

غرفه داران مکلفند کالاهای خود را در قبال آتش سوزی ،حوادث و ... بیمه نمایند و برگزار کننده مسئولیتی نخواهد داشت.

غرفه ها از تاریخ 20 مهر ماه سال 1400 ساعت 8 صبح در محل برگزاری نمایشگاه آماده تحویل می باشند و حداکثر 48 ساعت پس از پایان نمایشگاه غرفه داران موظف به تخلیه غرفه می باشند.

غرفه داران در بدو ورود به نمایشگاه و قبل از تحویل و چیدمان غرفه ، به دفتر مدیریت برگزاری و تکمیل فرم های تحویل غرفه مراجعه نمایند. همچنین زمان غرفه آرایی طی ساعات 8 الی 22 بوده و حداکثر تا ساعت 24 روز 19 مهر ماه سال 1400 می بایست به اتمام رسیده باشد، بعد از آن درب سالن ها بسته خواهد شد و هیچگونه تردد و ورود و خروج کالا مجاز نمی باشد.

غرفه دارانی که تمایل به غرفه سازی دارند موظفند جهت دریافت مجوز غرفه سازی ،طرح مورد نظر خود را حداقل 15 روز قبل از برگزاری نمایشگاه ارائه داده و ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه چک حسن انجام کار و مفروش نمودن غرفه و راهرو های جانبی اقدام نمایند. غرفه داران مجاز به ورود و استفاده از مصالح ساختمانی جهت غرفه سازی نبوده و غرفه سازی باید به صورت مونتاژ انجام پذیرد و عملیات جوشکاری واستفاده از هر گونه مصالح (گچ، سیمان ، ماسه بادی و...) جهت کف سازی مورد نیاز در فضای نمایشگاه با هماهنگی مدیریت برگزاری قابل اجرا می باشد. غرفه دارانی که زمین خالی در فضای داخل سالن را انتخاب نموده اند ،ملزم به ارائه نقشه های اجرایی و ارائه فرم تعهد غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه تا تاریخ 19 مهر ماه 1400 جهت دریافت تأیید از برگزار کننده می باشند.

در صورتی که پیمانکار ،مورد تأیید شرکت نمایشگاه نباشد یا در مراحل اولیه غرفه سازی دچار مسئله و اختلال در امور غرفه سازی گردد برگزار کننده این حق را دارد که از ادامه فعالیت پیمان کار ممانعت به عمل آورد.

درخواست برق مازاد موارد اعلام شده در فرم یک بررسی و در صورت امکان افزایش ظرفیت به غرفه تعلق می گیرد در غیر اینصورت برگزارکننده در قبال تأمین برق مازاد مسئولیتی ندارد و در صورت تعیین برق مازاد هزینه آن جداگانه دریافت می گردد.

در صورت نمایش کالاهای سنگین و حجیم و یا نیاز ماشین آلات و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص یا با ارتفاع بیش از دو متر لازم است مراتب جهت هماهنگی لازم با ذکر تعداد، وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتبأ به برگزار کننده اعلام گردد و در مورد نحوه استقرار و زمان حمل کالا با برگزارکننده از سوی شرکت کنندگان هماهنگی به عمل آید.

ورود هر گونه جرثقیل و بالابر ( لیفتراک) و خودروی سنگین و سبک از سوی غرفه داران به داخل سالن ها و محوطه نمایشگاهی ممنوع می باشد.

قابل ذکر است که هماهنگی در بارگیری و تخلیه کالا ( صرفأ با واحد جرثقیل مستقردر نمایشگاه) در بازه زمانی تعیین شده مورد تعهد برگزار کننده می باشد و خارج از این زمان تعهدی در قبال تخلیه و بارگیری بر عهده برگزار کننده نمی باشد.

هزینه تخلیه و بارگیری کلیه کالاها با غرفه داران می باشدوتنها بارگیری وتخلیه سنگ های کوپ با لودر و رایگان می باشد.(اگر سنگ کوپ خاصی به نمایشگاه ارسال شود که قابل تخلیه با لودر نباشد مسئولیت تخلیه و بارگیری خود غرفه دار می باشد)

غرفه داران مسئول عملکرد و هر گونه حادثه، اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرایی و پرسنل خود، از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام عملیات اجرایی ساخت و نصب و جمع آوری غرفه بروز کند، هستند.و مسئولیت مدنی آنها به عهده غرفه دار می باشد.

مسئولیت حفظ و حراست از اموال غرفه ها در روز ورود و خروج کالا و همچنین ساعات بازدید به عهده غرفه دار خواهد بود.

لازم به ذکر است حفظ و حراست اموال و وسایل غرفه داران از زمان ورود به نمایشگاه جهت غرفه سازی و چیدمان تا زمان پایان نمایشگاه روز خروج کالا، بعهده خود غرفه دار می باشد و نمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی نسبت به سرقت و خسارت و... اموال وارد شده غرفه دار را ندارد لذا خواهشمند است نسبت به حفظ و حراست اموال خود کوشا باشید. 

غرفه داران مجاز به ارائه کالا و خدماتی که خارج از چهار چوب فعالیت های خود و موضوع نمایشگاه است ، نمی باشند.

غرفه دارانی که از وسایل سمعی و بصری استفاده می نمایند ملزم به رعایت صدای وسایل صوتی در حد فضای غرفه خود می باشند و استفاده از موزیک و کلیپ های غیر مجاز ممنوع است .

نظافت نمایشگاه هر روز بر عهده برگزار کننده می باشد و در صورتی که پرسنل خدمات از نظافت غرفه ای خودداری و یا سهل انگاری کنند مراتب را فورأ با ذکر تاریخ به مدیریت نمایشگاه اعلام دارند، ضمنأ از چسباندن پوستر و آگهی های تبلیغاتی بر روی پارتیشن های غرفه ها به نحوی که بعد از پایان نمایشگاه به راحتی قابل برداشتن نباشد اکیدأ خودداری فرمایید. بدیهی است در غیر اینصورت غرفه دار ملزم به پرداخت خسارت وارده می باشد.

استعمال دخانیات در محیط نمایشگاه اکیدأ ممنوع می باشد.

نصب کارت شناسایی ارائه شده مخصوص غرفه داران در ساعات کار و زمان ورود به نمایشگاه الزامی است.

با عنایت به اینکه بعد از ساعت مقرر در پایان هر روز برق سالن ها قطع میگردد لازم است قبل از زمان مذکور نسبت به خاموش نمودن کلیه وسایل برقی مورد نیاز در غرفه اقدام نمایند.

همچنین خواهران موظفند حجاب کامل مانتو، مقنعه و هدبند )پوشاندن کل بدن به جز قرص صورت و دست ها تا مچ ،عدم استفاده از زیور آلات و آرایش ظاهری در انظار عمومی و کوتاه و چسبان نبودن پوشش و مانتو( را به طور کامل در طول ساعات برگزاری نمایشگاه رعایت نمایند و استفاده از کروات برای آقایان مجاز نمی باشد.

غرفه داران مجاز به ورود کالا در طول زمان برگزاری نخواهند بود.

ارائه کلیه کارت های شناسایی غرفه داری به هنگام برگ خروج کالا الزامی است. ( تکمیل ممهور فرم خروج کالا و تایید تسویه حساب توسط کارشناس ثبت نام مربوطه و سپس مدیریت برگزاری و در آخرمدیریت سالن،جهت خروج کالای غرفه الزامی است)

در صورتی که غرفه سازان بعد از اتمام نمایشگاه و در زمان و فرصت اعلام شده ، نسبت به جمع آوری غرفه و تخلیه فضای اشغال شده اقدام ننمایند، مدیریت برگزاری رأسا نسبت به جمع آوری غرفه با اخذ هزینه اقدام می کند و حق اعتراض و ادعایی در این مورد را ندارند. 

غرفه داران متخلف بعد از پایان نمایشگاه به مدت ده روز وقت دارند که برای پس گرفتن کالاهای خود و یا در خصوص هزینه های وارد شده از جمله هزینه حمل و انبار به شرکت نمایشگاهی در هنگام ذخیره و یا خروج کالاهای مذکور مراجعه نمایند.

برگزار کننده این حق را دارد که بیست روز قبل از برگزاری نمایشگاه با آگاه کردن غرفه داران به هر دلیل فنی و نمایشگاهی و یا حوادث طبیعی تاریخ نمایشگاه را به عقب بیندازد و یا از تعداد روزهای آن بکاهد غرفه داران در این خصوص حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند مشروط بر اینکه تاریخ به تعویق انداختن کمتر از سی روز باشد.

برگزار کننده حق دارد از هر قسمت ، فیلم و عکس مورد نیاز را تهیه نماید.

ماشین آلاتی که در حال کار هستند باید در مکانی امن و دور از دسترس بازدیدکنندگان قرار داده شوند، به همین منظور استفاده از وسایل ایمنی توصیه می شود.

ماشین آلات و دستگاهها باید در داخل غرفه ها در معرض نمایش گزارده و توسط افراد کاردان به کار انداخته شوند و کلیه ماشین آلات موتوری و برقی باید بر اساس ضوابط ایمنی ضد آتش سوزی ،توسط شرکت کنندگان مجهز گردد.

با توجه به اینکه وظیفه حفظ و حراست غرفه های مستقر در فضای باز در طول شبانه روز به عهده برگزارکننده می باشد لذا خواهشمند است قبل از ساعات اتمام کار نمایشگاه ، غرفه را با مراجعه به برگزار کننده و تکمیل و تنظیم فرم مربوطه حراست نمایشگاه به نگهبان شب، معرفی نمایند.در غیر اینصورت مدیریت نمایشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال گم شدن اشیاءولوازم داخل غرفه ندارد.

غرفه داران مجاز به تعطیل غرفه خود نمی باشند.

غرفه داران مجاز به ترک کامل غرفه در طول ساعات بازدید نمی باشند.

عملیات پذیرش وتخلیه غرفه ها براساس ترتیب ورود غرفه دار به نمایشگاه انجام خواهد شد.

استعمال دخانیات در سالن های تحت پوشش نمایشگاه در طی مراحل آماده سازی، برگزاری و جمع آوری اکیدأ ممنوع می باشد و باید از ایجاد شعله پرهیز شود.

نصب و استفاده از هرگونه تجهیزات یا وسایل تبلیغاتی که برای سایر غرفه داران ایجاد مزاحمت نماید یا هر موردی که سبب ازدحام بیش از حد بازدیدکننده یا مختل شدن نظم سالن و تردد گردد، ممنوع است

شرکت کنندگان باید از نگهداری هر گونه کالا و یا وسیله اشتعال زا در غرفه خودداری نماید.

کلیه ماشین آلات نمایشی باید مجهز به ابزار بی خطر و علامت های روشن باشند.

حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی سه متر می باشد و بیشتر از آن تخلف محسوب می گردد.

وسایل اضافی نباید در پشت غرفه ها قرار گیرند.

ستاد برگزاری یا برگزار کننده در پذیرش یا رد صلاحیت اجرایی پیمانکار غرفه سازی مجاز است.

هر گونه اقدام از سوی غرفه ساز که منجر به خسارت به مجموعه ساختمان و تأسیسات شود از محل چک ضمانت غرفه دار کسر می شود.

مسئولیت در قبال کلیه حوادث ،بیمه تأمین اجتماعی و هرگونه مسئولیت قانونی پرسنل غرفه ساز، بر عهده پیمانکار غرفه ساز می باشد.

هزینه برق سه فاز برای غرفه های عملیاتی شامل : هزینه برق و برق رسانی برعهده ی غرفه دار می باشد و هر گونه خسارت ناشی از مصرف بیشتر یا عدم رعایت نکات ایمنی، بر عهده غرفه دار می باشد.

شرکت کنندگان موظفند کالاها و محصولات خود را از لحاظ آتش سوزی ،حوادث و ... بیمه نمایند و کپی آن را به ستاد ارائه دهند.

کلیه غرفه دارانی که مایل به غرفه سازی هستند می بایست پیمانکار خود را کتبأ به ستاد معرفی نموده و پس از بررسی صلاحیت ،آن پیمانکار موظف است تا چک ضمانت و تعهد و مدارک لازم را اخذ نماید. در صورت تمایل غرفه سازی از طرف خود شرکت کننده ،عینأ مدارک از سمت غرفه دار به ستاد تحویل داده می شود.

مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالن ها به عهده مشارکت کننده می باشد.

برگزاری هر گونه مسابقه، قرعه کشی و یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی حراست و روابط عمومی ممنوع است.

حفاظت و مراقبت از اموال شخصی از قبیل دوربین فیلمبرداری ، عکاسی، ویدئو ، لب تاپ ، تلفن همراه، وجه نقد، اسناد و مدارک، کیف دستی و ... در ساعات نمایشگاه و در زمان تعطیلی بر عهده غرفه دار است و نمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی نسبت به اشیاء گمشده ندارد.

استفاده از وسایل اشتعال زا مانند هیتر، سیگار، گاز، شمع و ... در غرفه ممنوع می باشد.

از همراه داشتن وسایلی همچون اسلحه، بیسیم، واکی تاکی ،دستبند، چاقو و ... اکیدأ پرهیز نمایید.

انجام تبلیغات اعم از CD، تراکت و بروشور در محل خارج غرفه اکیدأ ممنوع می باشد.

پیمانکار غرفه ساز مجاز به نقاشی کردن بخش زیادی از غرفه خود نمی باشد و تنها در حد ترمیم ،اجازه رنگ کردن دارند و باید در محیط دیگر به صورت پیش ساخته این کار انجام گردد.

پیمانکار موظف است کلیه مصالح شامل نئوپان ،MDF، آهن ، وغیره را به صورت پیش ساخته در محل کارگاه ،آماده وفقط در سالن مونتاژنماید وهمچنین عملیات برش کلی حجیم در سالن ها ممنوع می باشد.

پیمانکار موظف است روی موکت ها ومحل عملیاتی خودرا با پلاستیک پوشش داده وتا پایان کار ،از غرفه وتجهیزات نمایشگاه محافظت نماید.

اتصال به هر نحو به ابنیه نمایشگاه ممنوع می باشد.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان نه درصد مبلغ کل هزینه غرفه ،الزامی است و همزمان با ثبت نام از شرکت کنندگان دریافت خواهد شد.

تعویض غرفه ها و یا واگذاری غرفه به غیر اکیدأ ممنوع می باشد.

پایداری و استحکام سازه غرفه بر عهده ی پیمانکار غرفه سازی می باشد و در صورت بروز هر حادثه ،کلیه خسارت بر عهده وی بوده و از محل ضمانت دریافت خواهد شد.

این قرارداد مشمول قوانین فورس ماژور و وقایع پیش بینی نشده می باشد.

در صورت نیاز به اجاره تجهیزات و مبلمان غرفه، حد اکثر تا پانزده روز قبل از برگزاری نمایشگاه ،مراتب کتبأ به دبیرخانه ارسال شود در غیر اینصورت نمایشگاه تعهدی در تأمین آن ندارد.  

 

 

 نام و سمت متقاضی                                                 تاریخ                                             مهر و امضاء

 

                                                                 

فرم ویژه کارت شناسایی

نام شرکت:............................... غرفه درخواستی: ...........................متراژغرفه: .......................... مترمربع،

درفضای........................................

تلفن:....................................................... فکس......................................................:

 لطفأ جدول زیر را بر اساس تعداد مجاز صدور کارت، کاملأ خوانا پرنموده و به همراه عکس هر نفر به ستاد برگزاری تحویل نمایید.

تعداد کارت شناسایی تحویلی به هر غرفه بر اساس متراژ:

برای متراژ 12متر: 2 عدد ، از 24-50 متر مربع: 5 عدد از 50-100 مترمربع: 7 عدد، از 100 متر به بالا: 9 عدد

 ردیف

نام 

نام خانوادگی

سمت

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

     نام و سمت متقاضی                                                 تاریخ                                                       مهر و امضاء

 

فرم ویژه کتاب نمایشگاه

خواهشمند است فرم زیر را برای درج اطلاعات کامل مشارکت کنندگان در کتاب ویژه نمایشگاه با دقت و خوانا پر نموده و تحویل ستاد برگزاری نمایشگاه نماید.( این

اطلاعات در کتاب نمایشگاه به زبان فارسی و انگلیسی درج میگردد) 

نام شرکت

companyname

مدیرعامل

managing director

نشانی

 address

تلفن

tel

فاکس

 fax

پست الکترونیکی

 e- mail

وب سایت

 website

زمینه فعالیت Field  of Activities

 

 

نام و سمت متقاضی                                                 تاریخ                                                            مهر و امضاء

 

فرم غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه

این تعهد ویژه شرکت کنندگانی است که غرفه سازی به صورت "خود ساز" را انتخاب نموده و از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی نمایند و یا در نظر دارند

در داخل سالن/ فضای باز از سازه و یا تزئینات ویژه استفاده نموده، کف سازی داشته یا جهت تزئین غرفه از سنگ و یا هر گونه مصالح تولیدی خود استفاده می نمایند.

اینجانب ............................................ ..سمت ..................................................... نماینده تام الاختیار

شرکت.............................................................. شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران (محلات/ نیم ور) ضمن پذیرش کلیه مقررات ، قوانین و

دستورالعمل های اجرائی شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ در خصوص غرفه سازی/ کف سازی و پذیرش و اطلاع از کلیه موارد مندرج در دستورالعمل و تعهد غرفه

سازی ،جمع آوری و تخلیه  متعهد می گردم تا نسبت به ارائه مفاد دستورالعمل و تعهد غرفه سازی، جمع آوری و تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع به

پیمانکار /مسئول غرفه سازی یا کف سازی اقدام نموده و از ایشان در قبال اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل و انجام عملیات غرفه سازی/کف سازی بر اساس

دستورالعمل های جاری شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ و پایان بموقع عملیات ساخت غرفه تعهدات لازم را اخذ نموده و تأیید می نمایم.  در صورت عدم رضایت برنامه

زمان بندی و هر گونه تخطی از مقررات، قوانین و دستورالعمل های شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ، در خصوص غرفه سازی یا کف سازی این شرکت ،ضمن اینکه

برگزار کننده مجاز به تعطیل کار غرفه می باشد،  حق برداشت کل  یا بخشی از مبلغ چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری بابت تخلفات و خسارات

وارده را خواهد داشت.

 

جدول هزینه و خسارات وارده به سالنهای و محوطه نمایشگاه

ردیف

شرح موضوع

میزان جریمه خسارت ( ریال)

 1

هر گونه جوشکاری به سازه های داخل سالن وسازه های محوطه به ازای هر خال جوش

 2/000/000

 2

سوراخ نمودن در کف و بدنه سالن، آسفالت و سایر نقاط در محوطه باز به ازای هر سوراخ

 4/000/000

 3

تخریب آسفالت و یا بتن با هر ضخامت در کف سالن و محوطه باز به ازای هر متر مربع

 4/000/000

 4

تخریب دیوار و سکو در داخل سالن و نیز محوطه باز به ازای هر متر مربع

3/000/000

 5

تخریب جداول بتنی، درپوش بتنی و سنگی در محوطه به ازای هر متر مربع

 3/000/000

 6

تخریب نمای سنگی، بتنی، کامپوزیت و.... سالنهای نمایشگاهی به ازای هر متر مربع

 4/000/000

 7

نصب هر گونه پرده تبلیغاتی از پشت بام سالن به ازای هر قطعه

2/500/000

 8

آویزان نمودن هر گونه پرده تبلیغاتی و هر نوع شیء از سازه های نمایشگاهی بدون اخذ مجوز از مدیریت به ازای هر عدد

 3/000/000

 9

رنگ آمیزی روی آسفالت، بتن و نیز سایر فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون ،دیوار، کف، درب و پنجره و .... به ازای هر متر مربع

 3/500/000

 10

چسباندن هرگونه کاغذ تبلیغاتی، موکت و ... به فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون، دیوار، کف، درب و پنجره و .... به ازای هر متر مربع

 2/000/000

 11

شکستن شیشه ساده با هر ضخامت به ازای هر متر مربع

 2/000/000

 12

شکستن شیشه رنگی، رفلکس، سکوریت و خم به هر ضخامت به ازای هر متر مربع

 2/500/000

 13

عدم جمع آوری باکس های چوبی احداثی دور ستونها به ازای هر متر مربع

 2/000/000

 14

تخریب یا صدمه رساندن به نرده ،دریچه، درپوشهای موجود در سالنها و محوطه نمایشگاهی اعم از بتنی ،فلزی، چدنی و ... به ازای هر قطعه

 4/000/000

15

آسیب به درب ورودی سالنهای نمایشگاهی بنا به تشخیص مدیریت

 حداقل آسیب

4/000/000

 16

مشاهده هر گونه تردد بر روی بام سالنها بدون اخذ مجوز

 3/000/000

نام و سمت متقاضی                                                 تاریخ                                                            مهر و امضاء

* تذکر: 

متراژ تا یک متر / تن ، منظور می گردد.

 سایر موارد احتمالی که در جدول ذکر نگردیده ، بر حسب مورد و بر اساس قیمت روز از سوی مدیریت،تعیین خسارت می گردد.

 

فضای نمایشگاهی

الف) فضای داخل سالن با تجهیزات

  • حداقل متراژ غرفه ارزی و یا ریالی داخل سالن 12 متر مربع میباشد.
  • تجهیزات عمومی غرفه های نمایشگاهی داخل سالن ( به ازای هر 12 مترمربع) به شرح زیر میباشد.

* سردرب غرفه(کتیبه)       * دیوارهای پارتیشن غرفه         *نورپردازی غرفه       *یک عدد میز               

*دو عدد صندلی          *یک عدد پریز برق              *موکت    * اینترنت    *برق مجاز

     3- در صورت وارد آوردن هرگونه خسارت به غرفه های پیش ساخته از سوی مشارکت کننده میزان خسارت راسا توسط ستاد محاسبه و وجوه آن از مشارکت کننده اخذ خواهد شد.

     4- در صورتیکه مشارکت کنندگان محترم نسبت به اخذ فضای با تجهیزات اقدام و هزینه مربوطه را پرداخت نمایند و پس از آن نسبت به درخواست فضای خام اقدام نمایند هزینه مربوطه عودت نخواهد شد.

5- خروجی برقی که به شرکت کنندگان محترم تحویل میگیرد قابلیت جریان 2 آمپر را دارا میباشد و مقاومت سیم کشیهای استفاده شده در غرفه ها محدود است. لذا استفاده از وسایل پرمصرف، پروژکتور اضافی و وسایل نمایشی پرمصرف ممنوع است. در صورت نیاز مشارکت کننده باید با هماهنگی برگزار کننده ، مجوز دریافت نماید.

ب) فضای داخل سالن بدون تجهیزات (خام)

فضای خام: فضایی است که به مشارکت کننده بدون داشتن تجهیزات نمایشگاهی از قبیل پنل، موکت، نور و سردرب و ... تحویل میگرددو تجهیز آن بر عهده مشارکت کننده میباشد.

  1. حداقل متراژ جهت غرفه سازی در فضای دور سالن ، 12مترمربع و در جزیره ها 40 مترمربع خواهد بود.
  2. مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه بدون تجهیزات (زمین خام) میباشند میبایست در فرم های ثبت نام متراژ درخواستی رادر قسمت بدون تجهیزات وارد کنند.

 

    نام و سمت متقاضی                                                 تاریخ                                                         مهر و امضاء

 

وظایف پیمانکار ساخت غرفه

  • تکمیل فرم مربوطه توسط مشارکت کننده و پیمانکار ساخت غرفه و ارسال به ستاد
  • تکمیل فرم درخواست انشعاب برق توسط مشارکت کننده و پیمانکار ساخت غرفه و ارسال به ستاد.
  • ارسال چک تضامین غرفه سازی طبق نظر مدیریت
  • ارسال فایل D3 غرفه حداقل از سه نما در قالب فایل JPG یا PDF تا تاریخ مقرر شده  
  • مهر و امضا مهندس ناظر دارای شماره نظام مهندسی روی نقشه های ساخت غرفه، برای صدور مجوز غرفه سازی الزامی است.
  • ارائه 3 پرینت نسخه از پلان طرح و D3 به صورت رنگی در ابعاد 4A دو روز قبل از تحویل سالنها در محل نمایشگاه بین المللی.

(در خصوص محل دقیق دریافت نسخ طرح و تحویل مجوز غرفه سازی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد و پیمانکاران از مراجعه حضوری به ستاد جدأ خودداری فرمایند).

نکته: ستاد برگزاری پس از دریافت مدارک ارسال شده توسط متقاضیان و پیمانکاران آنها از طریق سامانه نسبت به انجام مراحل اولیه صدور مجوز اقدام خواهد نمود و 2 روز قبل از تحویل سالنها در محل نمایشگاه نسبت به دریافت نسخ طرح و صدور مجوز ساخت و ساز اقدام خواهد نمود. بدیهی است صدور مجوز منوط به انجام کلیه موارد فوق و ارسال آن از طریق سامانه ثبت نام میباشد و مسئولیت های ناشی از دیرکرد و عدم صدور مجوز به عهده متقاضیان و پیمانکاران آنها میباشد و ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی مشارکت کنندگان ندارد.