15 فروردین 1400 آغاز ثبت نام نمایشگاه سیزدهم

15 فروردین  1400 آغاز ثبت نام نمایشگاه سیزدهم
  • 1399-08-28
  • .
تمامی شرکت های مرتبط با صنعت سنگ که تمایل دارند در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران غرفه داشته باشند می توانند از 15 فروردین ماه سال 1400 با مدیران اجرایی این نمایشگاه تماس بگیرند.

به گزارش نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، ثبت نام برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران از تاریخ 15 فروردین سال 1400 آغاز خواهد شد.

تمامی شرکت های مرتبط با صنعت سنگ که تمایل دارند در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران غرفه داشته باشند می توانند از 15 فروردین ماه سال 1400 با مدیران اجرایی این نمایشگاه تماس بگیرند.  تمامی اطلاعات مورد نیاز شرکت کنندگان، در سایت اینترنتی نمایشگاه  بین المللی سنگ ایران موجود است.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در تاریخ  20 الی 23 مهرماه سال 1400 در محل دائمی نمایشگاه سنگ ایران در شهرستان محلات، شهر نیم ور برگزار خواهد شد.